⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.sivisnyt.fi/

Tuki järjestöjen koulutuksille

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Toimintaa ohjaava arvo on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen.

Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöille mm.

- koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittämisen palveluja
- tukee järjestöjen koulutuksen suunnittelua ja laadun kehittämistä
- edistää järjestöjen vaikuttavuutta ja kestävää toimintaa. 

Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestön kanssa.