Onnittelemme kirjoittajaryhmäämme ja sen pitkäaikaista vetäjää Seija Viitaniemeä

30.11.2022

Tämänvuotiset Helli Suomisen stipendien saajat on valittu. Palkitut ovat ansioituneita vertaisoppimisen edelläkävijöitä. 

Helli Suomisen stipendeillä palkitaan ja tuetaan vertaisopintoryhmien toimintaa ympäri Suomea. Stipendi myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta vertaisopintoryhmälle, vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäsenelle.

Tänä vuonna Opintotoiminnan Keskusliiton ylläpitämästä Helli Suomisen stipendirahastosta jaettiin kuusi opintoryhmästipendiä ja neljä henkilöstipendiä. Stipendihakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaikkiaan 37 kappaletta. Ryhmähakemuksia oli 26 kappaletta ja henkilöstipendihakemuksia 11.

Stipendinsaajien valinnassa painotettiin pitkäjänteistä ja ansioitunutta toimintaa vertaisopintoryhmän ja -oppimisen kehittämisessä sekä uutta osaamista ja oppimista tuottavaa toimintaa.

Vertaisopintoryhmälle myönnetyn stipendin arvo on 1000 euroa. Vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäsenelle myönnettävä henkilökohtainen stipendi on 500 euron arvoinen. Stipendit ovat käytettävissä saajan vapaan harkinnan mukaan.

Stipendeihin liittyvät kunniakirjat jaetaan Opintotoiminnan Keskusliiton syyskokouksen yhteydessä 2.12.2022.