Keusoten alueen neljän reumayhdistyksen aloite

3.11.2023

Yhdistykset ovat huolissaan reumapotilaiden hoitoketjujen toimivuudesta ja ovat tehneet
siksi aloitteen reumahoitajien ja vastuulääkäreiden nimeämistä terveysasemille.

Jatkuvat hoitosuhteet ovat erityisen tärkeitä, jos potilaalla on monta pitkäaikaissairautta.
Jäseniltä saamamme palautteen pohjalta varsinkin siirtymisessä erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhuoltoon on epätietoisuutta ja tiedonkulun katkoksia. Asioita jää liian paljon
potilaiden oman osaamisen ja aktiivisuuden varaan. Ongelmia on esimerkiksi lääkehoidon
toteutuksessa ja reseptien uusimisessa, kortisonihoidon saamisessa, luukadon hoitoon
liittyvissä asioissa, apuvälineiden saamisessa sekä hammashoitoon ja jalkahoitoon pääsyssä. Turvattomuutta aiheuttaa se, että ei tiedetä, mihin tai kehen ottaa yhteyttä erityisesti sairauden pahenemisvaiheissa. Omakannan ja Maisan käyttö on monelle hankalaa.

Vastaavat asiat nousevat esiin myös Reumaliiton tuoreessa tutkimuksessa. Sen mukaan siirtymä perusterveydenhuoltoon on herättänyt monissa reumapotilaissa epätietoisuutta. Vain alle neljännekselle oli ollut selvää, miten hoito sitten tulisi etenemään. Lisäksi yhteydenoton vaikeus huolettaa monia.

Alueen reumayhdistykset uskovat, että moniin näihin ongelmatilanteisiin auttaisi reumasairauk- siin perehtyneen sairaanhoitajan tuki. Lääkäreiden tarvetta alleviivaa erityisesti lääkehoidon toteutus ja kortisonipistosten anto. Tutkimus osoittaa, että terveyskeskuksiin on haastavaa saada pistosaikoja, eikä niissä ole välttämättä pistostaitoista lääkäriä. Osa terveyskeskus- lääkäreistä ei mielellään tee toimenpidettä, sillä harvoin tehtynä nivelpistoksen antamisen taito ei kehity tai pysy yllä.


Keusoten alueella toimivat reumayhdistykset Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä
sekä Tuusulanjärven Reuma ry Tuusulassa ja Järvenpäässä.

3.11. 2023, Kaarina Wilksman, Tuusulanjärven Reuma ry:n hallituksen jäsen