Keski-Uudenmaan Vammaismessut

Vammaismessuilla Tuusulanjärven Reuma ry esittelee yhdistyksen toimintaa.

Vammaisneuvostossa Tuusulanjärven Reuma ry:tä edustaa 
Tuula Karlsson, p. 040 824 9260 ja varajäsenenä Lahja Kurkivuori.
https://www.vammaismessut.net/linkkeja/

Tuusulan vammaisneuvosto on Tuusulan kunnan sekä sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

Vammaisneuvosto edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, pitää yhteyttä vammaisiin ihmisiin ja heitä edustaviin järjestöihin, seuraa kunnallishallinnon toimintaa ja päätöksentekoa vammaisten kannalta ja seuraa vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella Lisäksi vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa, seuraa päätösten toimeenpanoa ja tiedottaa esteettömästi vammaisia koskevista asioista ja edistää esteetöntä tiedonsaantia.

Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton, eikä aja yksittäisen vammaisjärjestön asioita.