Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 


Jäsenrekisteri 

Jäsenrekisterin hoitaja kerää tiedot Suomen Reumaliiton Kilta-järjestelmään. Yhdistyksen puheenjohtajalla on mahdollisuus nähdä näitä tietoja. 
Yhdistyslain mukaan on meillä oltava yksittäisestä jäsenestä etu- ja sukunimi. 
Koska meillä jäsenrekisteri toimii myös laskutusohjelmana, on meillä oltava jäsenen osoite ja maksutiedot. 
Eronneesta jäsenestä voi säilyttää yhdistyksen historiikin kannalta oleellista tietoa. mikäli hän on ollut jäsenyytensä aikana aktiivinen, ansioitunut tai toiminut luottamusjohdossa. 
Jäsenasioita hoitaa yhdistyksessämme: Kati Laukkanen 
p. 040 315 2910 (Jätä viesti, ellen vastaa.) 
tuusulanjarvenreuma.jasenasiat@gmail.com 
 
Osallistujaluettelot 

Matkoille, retkille ja ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot: 
Etu- ja sukunimi, yhteystiedot ja ikäjakauma (alle 18v, 18-29v, 30-62v, 63-79v, yli 80v) 
Reumaliitolta STEA:n hakemusta varten.  Liikuntaryhmien vetäjille ilmoitetaan ainoastaan nimitiedot. 

Keräämisen suorittaa matkanjohtaja, liikuntaryhmiin liikuntavastaava ja muihin ryhmiin ryhmän vetäjä. 

Rahastonhoitajalle ilmoitetaan maksuseurantaa sekä Opintokeskus Siviksen hakemuksia varten ainoastaan osallistujan nimi, ryhmä ja osallistumiskerrat. 
Nämä osallistujaluettelot matkoille säilyttää matkanjohtaja paperiversiona tarvitsemansa ajan. Matkanjohtaja ja rahastonhoitaja säilyttävät ne Google Drivessä matkan toteutumiseen saakka. 
Liikuntaryhmien ilmoittautumislistat ovat liikuntavastaavalla ja rahastonhoitajalla Google Drivessä ja ryhmien vetäjillä paperiversioina aina ryhmien päättymiseen saakka. 
Muiden ryhmien vetäjillä listat ovat joko paperiversioina tai Google Drivessä tarvittavan ajan. 

Kerhon osallistujaluettelo 
 
Nimi ja ikäjakauma (alle 18v, 18-29v, 30-62v, 63-79v, yli 80v) Reumaliitolta STEA:n hakemusta varten. 

Maksusuoritukset säilyvät kirjanpidon mukana 5+1 vuotta. 
Muut listat poistetaan heti tarpeen poistuttua. 

Sähköpostirinki 
 
Nimi ja sähköpostiosoite 
Nämä tiedot on kerätty rinkiin jäsenrekisteristä ja säilytetään yhdistyksen sähköpostissa, josta lähetämme postia piilokopiona. Tuohon sähköpostiin on pääsy ainoastaan yhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä. 
Ja tietoja säilytetään siellä jäsenyyden ajan tai kun itse haluaa ne poistettavaksi. 

Mitään tietoja emme anna ulkopuolisille.